MICÒLEGS DESTACATS

Gràcies a les persones que han dedicat la seva vida a l’estudi dels fongs, avui al dia podem disposar d'informació fidedigna d’aquests organismes, em refereixo als grans micòlegs, persones que han aportat a la ciència els seus coneixements, la majoria de vegades a canvi de res. 

Aquests personatges singulars acostumaven a ser estudiosos, farmacèutics, professors o doctorats en medicina, alguns d’ells amb una dedicació tan absoluta en vers a la seva tasca que no tenien temps per a res més. 

Vegem a continuació els principals micòlegs que van assentar les bases de la micologia actual.


Carlos Linneo

Fou conegut també després del seu ennobliment com a Carl von Linné. Nasqué a Råshult (Småland, Suècia) el 23 de maig de 1707. Era el primer fill de Nils Ingermarsson Linneus i Christina Brodesonius. Tots els avantpassats de Nils havien estat camperols o sacerdots des de feia moltes generacions. El seu pare era botànic aficionat, ministre luterà i capellà del petit poble de Stenbrohult, a Småland. La seva mare, Christina, era filla del rector de Stenbrohult, Samuel Brodersonius.

El seu pare va començà a ensenyar-li de ben petit llatí, religió i geografia, però quan Linné tenia set anys va considerar que era millor que tingués un educador. Així van escollir a Johan Telander, fill d'un granger local. Telander no era apreciat per Linné, que més tard escriuria en la seva autobiografia que "era més apte per a extingir el talent d'un nen que per a desenvolupar-lo". El seu primerenc interès per les plantes va fer que a l'edat de vuit anys se li conegués amb el sobrenom de "El Petit Botànic", si bé va compaginar aquesta vocació amb els estudis de medicina, que va cursar a les universitats de Lundt i Uppsala, i amb el seu establiment, en 1738, en aquesta última ciutat on va exercir com a metge privat i com a professor de medicina a la seva universitat.

Considerat el creador de la classificació dels éssers vius o taxonomia, Linneo va desenvolupar un sistema de nomenclatura binomial (1731) que es convertiria en clàssic, basat en la utilització d'un primer terme indicatiu del gènere, escrit en lletres majúscules, i una segona part corresponent al nom específic de l'espècie descrita, escrita en lletra minúscula. D'altra banda, va agrupar els gèneres en famílies, les famílies en classes, les classes en tipus i els tipus en regnes.

Gairebé i simultàniament, el botànic angles John Ray va redactar una obra monumental, Història plantarum generalis (1686-1704), en la qual va intentar distribuir d'una manera racional les plantes i definir amb precisió, bàsicament, la noció d'espècie a través de l'establiment de les seves relacions amb una comunitat d'origen.

Els treballs de Ray van tenir continuïtat en les investigacions inicials de Carlos Linneo en el camp de la botànica, que es van centrar en l'estudi dels estams i els pistils, i que li van induir a pensar que podria introduir una nova i millor classificació de les plantes basada en l'estudi del seu aparell reproductor (sistema sexual). No obstant això, en tenir en compte únicament el caràcter de la flor, el sistema, fins i tot en opinió de l'autor mateix, resultava massa artificial.

Aquest problema va quedar solucionat amb la introducció de l'anomenada classificació binària, que li va permetre classificar més de 8.000 espècies animals i 6.000 vegetals. Va ser a més el primer científic que va utilitzar els símbols actuals per indicar, respectivament, mascle i femella. Els seus treballs li van valer la concessió d'un títol nobiliari al seu país.

La publicació de la seva obra Species plantarum en 1753 es considera l'inici oficial de l'aplicació de la nomenclatura moderna a la biologia. Defensor de la immutabilitat de les espècies (contrari, per tant, a les idees sobre l'evolució biològica que s'imposarien al segle següent), considerava que totes elles s'havien creat per separat en l'inici dels temps.

Linneo a morir a Uppsala, Suècia, el 10 de gener de 1778 als 71 anys. Després de la seva mort, les seves col·leccions van ser adquirides per un naturalista anglès, que les va portar a Regne Unit, on van servir de nucli aglutinador de la famosa Linnaean Society.

L'abreviació botànica estandarditzada per citar un tàxon descrit per aquest autor és la lletra "L."


Pierre Bulliard

Jean
 Baptiste Francois Pierre Bulliard va néixer a Aubepierre-sur-Aube, França, en 1742. Va estudiar medicina a Langres, a un hospici a Clairvaux i a un hospital de París, on en el seu moment va fer practiques. Posteriorment obtenia el doctorat i es formava com a doctor en medicina.

Botànic i micòleg, la seva contribució a la micologia és especialment significativa. Va descobrir, anomenar i descriure molts bolets coneguts, inclosos el comestible Cep o Sureny (Boletus edulis), i l'aspecte rosat i el sabor amarg del Tyolopilus felleus. 
Els seus treballs micològics no van ser massa abundants pero si destacables, com "Histoire des Chamoignons de la France", 1791-1812 (Aquest treball va ser completat per Étienn Pierre Ventenat 1757-1808. Altres publicacions inclouen "Flora Parisiensis", 1776-1780, "Herbier de la France", 1780, "Dictionnaire élémentaire de botanique!, 1783, "Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France", 1784, i "Aviceptologia", 1796. 

Bulliard va morir a París el 26 de setembre de 1793 a l'edat de cinquanta-un anys, on les circumstàncies de la seva mort estan envoltades de misteri. Un informe posterior suggereix que va morir arran d'un accident de caça, mentre ell buscava bolets.

L'abreviatura Bull. s'utilitza per indicar a Jean Baptiste Francois Bulliard com a autor quan se cita un nom botànic o micològic.


Christiaan Hendrik Persoon

Va ser un botànic micòleg que va fer addicions a l'obra de Linneo en la taxonomia dels bolets. Considerat com el pare de la micologia sistemàtica, va néixer, 1 de febrer de 1761 a El Cap de Bona Esperança, Sudàfrica. El seu pare Daniel Christiaan Persoon era d'ascendència alemanya i la seva mare Elizabeth Wilhelmina Groenwald, era filla d'un granger holandès establert a la colònia, i va morir algunes setmanes després del seu naixement. Sent un nen, en 1775 és enviat a Europa per cursar estudis, el seu pare moria a Sudàfrica un any després. Va iniciar a principi estudis de teologia a la ciutat de Halle i posteriorment va estudiar medicina a Leyden on va acabar en 1786 passant després a la universitat de Göttingen a continuar estudis en ciències naturals i botànica, acabant per obtenir un doctorat a l'acadèmia de Ciències Naturals d'Erlangen en 1799.

En 1802 es va traslladar a París instal·lant com a metge, vivia en un sisè pis en una zona pobra de la ciutat, amb poc èxit professional, portant una vida molt precària econòmicament, reclòs i solitari, no va arribar a casar-se mai, i les seves escasses relacions personals contrasten amb l'extensa correspondència que va mantenir amb les figures més importants de la botànica del seu temps. L'il·lustre botànic i eminent micòleg no va tenir mai el reconeixement dels seus conveïns que ho van considerar en el millor dels casos un tipus "rar". Durant tota la seva vida dedicada a les plantes i als fongs havia aconseguit formar un excepcional "herbari" gràcies al qual i a través d'una personalitat acadèmica de la ciutat d'Estrasburg llavors pertanyent als Països Baixos, va aconseguir pal·liar parcialment els problemes econòmics a la fi de la seva vida, obtenint una certa quantitat de diners (800 florins) del govern d'Holanda a canvi de la cessió del seu extraordinari Herbari i la seva col·lecció de llibres i publicacions. L'Herbari de Persoon va ser portat a Brussel·les en 1830 i pocs mesos després a Leiden, on hi romanen fins al dia d'avui. En 1836 a la mort de Persoon amb setanta-cinc anys es van traslladar allà també la seva biblioteca i manuscrits.

L'origen de l'interès de Persoon per les plantes i més concretament pels fongs es desconeix, però ja en 1795, apareix una de les seves obres amb el nom de "Observationes mycologiques". Posteriorment, en 1801 apareixen dos volums de "Synopsis Methodica Fungorum", veritable llibre d'or de la micologia on inicia la classificació d'Uredinales, Ustilaginales i Gasteromycetes, seguint el nou ordenament taxonòmic implantat cinquanta anys abans pel gran Linneo.

De 1805 a 1807 publica "Synopsis plantarum", popular obra on descriu més de 20.000 espècies de plantes. Amb les seves publicacions té l'honor de difondre i col·laborar en l'ampliació de la gran obra de Linneo (1753) "Species plantarum" en què el savi suec havia tractat als fongs amb escàs "interès", per considerar-los segons les seves pròpies paraules "un ordre subjecte al caos on els botànics encara no saben el que és una espècie i una varietat" limitant la seva descripció a noranta-tres espècies incloses en onze gèneres (Agaricus, Boletus, Hydnum,  Phallus, Clathrus, Hevella, Peziza, Clavaria, Lycoperdon i Tremella

Persoon afegirà la descripció 70 gèneres més, ampliat notablement la part micològica, sent aquest fet el que li ha marcat per molts com a pare de la ciència micològica, altres obres d'interès són "Traite sud els champignons comestibles" (1818) i "Mycologia europeae"(1822-1823).

L'abreviatura Pers. s'utilitza per indicar-lo com a autor quan se cita un nom botànic o micològic.Augustin Pyramus de Candolle

Augustin Pyramus de Candolle fou un botànic i agrònom suís.

Va néixer a Ginebra el 4 de febrer de 1778 i va morir a la mateixa ciutat el 9 de setembre de 1841. Es va dedicar a l’estudi de la morfologia, la fisiologia i la distribució geogràfica dels vegetals, d'acord amb el clima, l'alçada i les  condicions del terra.

Fill de Louise Elénore Brière i del magistrat Augustin de Candolle, des de molt jove Candolle realitzava expedicions botàniques, de recollides i descripcions de la flora de Suïssa, Platteau i de Jura. L’any 1794 va assistir al Col·legi de Calvin i va continuar els cursos a l’Acadèmia de Ginebra, ja que tenia la intenció d’estudiar medicina, d’acord amb les aspiracions dels seus pares. 

Va marxar a París el 1796 per estudiar medicina i ciències naturals, però aviat abandonarà la medicina per dedicar-se exclusivament a la botànica. Al respecte seran diverses experiències sobre la germinació de les plantes, l’absorció d’aigua per llavors, la nutrició dels líquens i altres temes. 

L’any 1808 abandonarà París per ocupar el càrrec de botànic a l’Escola de Medicina i Facultat de Ciències a Montpeller, on hi va romandre vuit anys, fins que en 1816 acceptarà el càrrec d’història natural que li permetia l’acadèmia de Ginebra. , de la qual era professor honorari des de 1800. La seva ciutat natal, Candolle reorganitzarà el jardí botànic (que s’obrirà de nou el 1817) i participarà a la creació del museu d’història natural i del conservatori botànic. Així mateix, dirigirà l’Acadèmia els anys de 1831 i 1832. Tres anys més tard es retirarà del càrrec i passarà a succeir-se pel seu fill Alphonse.

La seva obra és més comentada i coneguda és el Prodromus, que no és només un referèndum sobre la taxonomia de les plantes, que es descriuen les descripcions fiscals i els aspectes relacionats amb l’evolució, l’ecologia, la fitogeografia, l’agronomia i la biometria. També és interessant la patologia de les plantes, sobretot per a les paràsits, a més de dedicar-li a diverses memòries. En la fitoquímica, per exemple, sobre la resina del tronc de faig i la matèria orgànica acolorida a alguns llacs. En farmacologia s’endinsarà en propietats mèdiques de certs arrels del Brasil, la especificació i sobre certs olis. És especialment interessant el seu Essai sobre les propietats mèdiques de plantes, en comparació amb les seves formes exteriors i classificació natural (1804), un tractat que recull el saber farmacològic del seu temps.

A Candolle se'l considera com un dels principals precursors de la fitogeografia, la ciència a la qual va fer aportacions. Es publicaran diverses memòries que tracten de la geografia de les plantes, no només es poden fer a França ni de certes regions del país, però també de la seva història sobre la flora del Brasil, de l’Índia i de la Xina. En diverses obres s’analitzaran les relacions de plantes i el terra i tant que afecten la distribució de la vegetació.

L’abreviació botànica està estandarditzada per citar un descrit tàxon per aquest autor és “DC”.


Elias Magnus Fries

Fries va néixer en una parròquia a la part sud-oest de Smâland, al sud de Suècia, el 15 d'agost de 1794. El seu pare estava interessat en la història natural i li va inspirar a seguir el seu exemple. La zona on vivia era pobra en plantes fanerògames, però era extremadament rica en fongs, cosa que podia haver contribuït al fet que Fries es convertís en un micòleg avançat malgrat que era molt jove. Fries es va llicenciar en filosofia en 1814. Des d'aleshores fins a la seva mort Fries es va dedicar totalment a la botànica. Es va convertir en docent a la universitat, cosa que li va donar dret a ensenyar micologia però sense tenir cap recompensa econòmica. En 1819 va avançar com a administrador, cosa que li va aportar uns ingressos reduïts. Durant tot aquest temps va haver de dependre del seu pare per poder viure.

Durant els seus primers deu anys a la universitat Fries va dedicar la major part dels seus estudis a la micologia, i aviat va adquirir una reputació internacional. En 1815 va publicar el primer volum de la seva primera obra important sobre micologia, fou Observationes mycologicae (2 vols. Copenhaguen, 1815-1818), i en 1821, amb només vint-i-set anys, va començar a publicar el seu Systema mycologicum, la gran obra que, més que qualsevol cosa que va escriure, li va portar la seva fama (3 vols. I en 1821, II en 1822-1823, III en 1829-1832).

Per als líquens, aleshores considerats com una classe o ordre natural, Fries va elaborar una sistemàtica general al seu Lichenum dianome nova (1817), en part inspirat pel gran liquenòleg suec Acharius. A la segona meitat dels anys vint va ser intensament absorbit pels líquens, i amb el seu amic Christian Stenhammar, vicari i naturalista, va publicar Lichenes Sueciae exsiccati (1824-1827), que consistia en exemplars secs de líquens acompanyats d'un text. Els seus estudis foren coronats per la seva autoritat Lichenographia Europaea reformata (1831), que contenia una relació de tots els líquens coneguts d'Europa i informació sobre la seva distribució.

Des de 1835, Fries va ser professor de botànica a Uppsala. Aviat va arribar a ocupar una posició central de la botànica sueca i va ser considerat com el seu líder sense igual. Al llarg de la seva vida va ser un escriptor extremadament prolífic. Va reforçar la seva posició internacional en micologia a través de diverses obres, com Epicrisis systematis mycologici, 2 vols. (1836-1838; nova edició amb el títol Hymenomycetes Europaei, 1874), Monographia hymenomycetum Sueciae, 2 vols. (1857-1863), que va aparèixer tant com una sèrie de dissertacions acadèmiques com una obra separada, Sveriges ätliga och giftiga svampar (1860-1866), i Icones selectae hymenomycetum nondum delineatorum (2 vols. I en 1867-1876, II en 1877-1884). El segon volum seguint els seus desitjos, fou publicat pels seus fills Thore i Robert.

Fries mai no va abandonar per complet la seva visió d'un gran sistema natural que abastés tot el regne vegetal amb cert detall. Això va ser fins a cert punt realitzat el 1835 en la seva Flora scanica, i fins i tot es va poder recalcar punts de vista fonamentals que tenien el seu origen en la filosofia romàntica alemanya.

Va morir el 8 de febrer de 1888. El diari The Thimes va comentar que la seva obra només era comparable amb la de Carlos Linneo.

Les sigles de l'abreviació botànica d'aquest micòleg en els seus taxons són Fr.


Emile Boudier

Emile Boudier va néixer a Garnay (Eure et Loir) França, el 6 de gener de 1828, el mateix any que el seu pare, farmacèutic i naturalista va establir la seva farmàcia a Montmorency (Seine et Oise) França. Ja des de la infància es va proposar inculcar al seu fill la seva passió per ciències naturals. Va començar els seus estudis a París, en 1848 i va acabar en 1853, després d'haver estat un alumne intern brillant i distingit a l'hospital local. Aconsegueix el títol de farmacèutic, funda la farmàcia de l'establiment termal d'Enghein i després es fa càrrec de la Farmàcia del seu pare durant vint-i-cinc anys, fins al 1878, que la deixa per dedicar-se exclusivament a la micología. Emile Boudier va crear i va dur a terme durant trenta anys un herbari micològic de les rodalies de París, que actulitzava sovint de forma altruista, així com herbaris representatius de les plantes existents als jardins de França. Va mantenir correspondència amb molts micòlegs de França i de l'estranger. Va destacar com entomòleg i botànic, però en 1870 durant la guerra francoprussiana, la seva col·lecció d'insectes rars va ser saquejada pels alemanys, cosa que el van fer decantar per una dedicació completa cap a la micologia.   

Boudier va publicar nombrosos llibres i treballs científics, dels dedicats a la micologia el seu primer llibre "Els bolets des del punt de vista químic i toxicològic" es va veure premiada per l'Acadèmia de Medicina a 1865 i traduïda a l'alemany. Dedicat a l'estudi especialment dels Ascomicets va elaborar una nova sistemàtica en descobrir i aplicar la importància taxonòmica de la dehiscència de l'orifici ascal, dividint els Discomicets en operculats o inoperculats, treball que desenvolupa en la seva obra "Història i classificació dels Discomycets d'Europa" en 1907 però un dels seus llibres més brillant va ser "Imatges micològiques o iconografia dels bolets de França, especialment Discomycets" on  una de les seves làmines apareix a tot color. Un veritable i excepcional atles micològic publicat en tres volums, que contenen 600 planxes de dibuixos en color, considerat pels autors experts del seu temps com" el màxim de l'excel·lència"

Boudier reconegut com a gran científic i investigador al seu país, va ser membre corresponent i llorejat per l'Institut i l'Acadèmia de Medicina. Va ser membre fundador de la Societat Botànica de França i de la Societat Micològica de França, de les quals va arribar a ser president. També va ser membre corresponent de la Societat de Farmàcia de París (l'actual Acadèmia Nacional de Farmàcia), membre corresponent de l'Acadèmia de Medicina i de moltes altres societats científiques. Va ser nomenat Cavaller de la Legió d'honor el 14 de juliol de 1910.

El 1917 va enviar a la Societat Micològica, que seria el seu últim llibre: "Últims espurnes mycologiques". Va morir a Blois, on s'havia retirat el 5 de febrer de 1920. Entre el seu haver micològic destaquen la identificació i descripció de dos gèneres "Ascophanus" i "Pulvinula" i entre la moltes espècies que va descriure estan l'Amanita franchetii, Boletus dupainiiEntoloma sericellum, Disciotis venosa, algunes varietats de MorchellaLactarius, etc. així com innombrables plantes.

L'abreviatura Bouds'empra per a indicar a Jean Louis Emile Boudier com autoritat en la descripció i classificació científica dels vegetals


Lucien Quélet

Lucien
 Quélet va néixer en una família d'agricultors, en Montécheroux (França) el 14 de juliol de 1832. Orfe a molt primerenca edat, va ser criat per la seva tia, mostrant predisposició per a la pintura, el llatí i en especial per a les ciències naturals. Gran apassionant per la geologia, l'arqueologia, les papallones i les plantes que ell mateix recull, identifica i col·lecciona. Va ser molt influenciat pels seus oncles, pastors protestants i micòfils, que li inculquen la passió pels bolets. Després dels estudis clàssics al Collège de Montbéliard (Llicenciatura en lletres), renuncia al seminari protestant i estudia medicina a Estrasburg, on es doctora amb una tesi sobre les malalties del fetge. Doctorat en Medicina als 24 anys, va instal·lar la seva consulta el 1856 a Hérimoncourt (prop de Montbéliard), on es va casar i va viure fins a la seva mort a l'edat de seixanta-set anys, el 25 d'agost de 1899.

Durant vint anys, va compartir la seva pràctica mèdica i la seva passió per les ciències naturals, va estudiar les plantes fanerògames i després les criptògames. Després de la publicació de "Primer catàleg de molses, Sphagnum i hepàtiques, prop de Montbéliard" publicat el 1869 a les Memòries de la Societat d'Emulació de Montbeliard, va abandonar la medicina per dedicar-se plenament a l'estudi dels fongs, fins a esdevenir la figura preeminent de l'escola micològica francesa.

El seu primer estudi micològic, "Les champignons du Jura et des Vosges" aparegut en 1872, seguit per 2 edicions especials, il·lustrada per boniques làmines, va ser el treball que li va valer la medalla de plata en les societats a la Sorbona el 1876, després el premi Desmazières, atorgat en 1878. Gran observador, la seva prodigiosa memòria, juntament amb la seva metòdica ment va ser fonamental no només per descriure moltes noves espècies, sinó també per sintetitzar i organitzar tots els coneixements micològics.

Al cim de la seva maduresa, va abandonant a poc a poc a la classificació del seu mestre Fries, elaborant la seva pròpia sistemàtica, i es publicarà en 1885 el seu segon llibre, escrit en llatí "Enchiridion lungorum in Europa mitjana et praessertim in Gallia vigentium", pel qual va ser premiat el 1886. Després en 1888 es va publicar la seva obra mestra: "La flora micològica de França i els països veïns" completat pels seus seguidors, Fréderic Bataille (1850-1946) i Francois Margain (1900-1970). Aquest és un enorme treball de síntesi que canviaria les concepcions del seu temps per esdevenir un referent mundial de la micologia. Fins llavors la sistemàtica de Fries i els seus contemporanis classificava les espècies en ordre invers al seu estadi evolutiu, Quélet fent gala d'una gran intuïció va invertir l'ordre, reorganitzant els gèneres i proposant la sistemàtica que en gran part s'ha respectat fins als nostres dies.

Cap al final de la seva vida, Quélet es torna més excèntric, defensa teories polèmiques sobre l'evolució dels éssers vius i torna una mica a les vivències de la seva estimada infància, centrant-se en l'ornitologia, la malacologia i especialment a l'estudi dels escarabats.

Excel·lent pintor va demostrar gran talent i moltes de les seves obres estan dipositades al Museu Nacional d'Història Natural de París. 

L'abreviació botànica estandarditzada per citar un tàxon descrit per aquest autor és "Quél."


Pier Andrea Saccardo

Va néixer a 
Volpago del Montello, al nord d'Itàlia, el 23 d'abril de 1845, Pier Andrea Saccardo es va interessar per la natura i la botànica en particular des de ben jove. Durant els seus primers anys, al poble de Selva del Montello (encara avui en dia la seva població és poc més de 1500 habitants), Saccardo va iniciar la seva recol·lecció de plantes, i en 1864, amb només dinou anys, va publicar Flora Montellica: una introducció a la flora Trevigiana.

Saccardo va estudiar a Treviso, a Venècia i finalment a la Universitat de Pàdua, es va graduar el 1867 i es va doctorar el 1869. Quatre anys després va publicar "Mocologiae Venetae Specimen", en que va descriure unes 1200 espècies de fongs, entre les quals 52 que eren noves per a la ciència.
 Posteriorment va ampliar la cobertura a totes les regions d'Itàlia i, finalment, a tots els fongs del món, una tasca massa ambiciosa, però en la qual, mitjançant la persistència, el treball metòdic i la gran atenció al detall, va fer incursions increïbles durant uns trenta-cinc anys. En 1876 Saccardo va crear "Michelia", un diari micològic en què es van publicar molts dels seus primers treballs. Tres anys després va adquirir una càtedra en botànica a la Universitat de Pàdua, on també va ser director dels jardins botànics de la universitat. En aquest moment, va començar a treballar en el seu "Sylloge Fungorum husque cognitorum omnium", de nou volums (1882-1990). 

Els interessos de la recerca de Saccardo es van centrar en els fongs, i es va mostrar especialment intrigat pels fongs asexuals (els anomenats fongs imperfecti o deuteromicets), per als quals va idear un sistema de classificació basat en el color de les espores i la morfologia. El seu principal treball publicat va ser "Sylloge" , que enumerava tots els noms científics que s'havien utilitzat per als fongs. 

Amb una extensió de fins a 160.000 pàgines i amb una superfície de prop de 70.000 espècies, el volum final d'aquesta empresa massiva, va col·laborar el fill de Saccardo, Daniel, juntament amb els companys micòlegs Augusto Napoleone Berlese, Paul Sydow i Giovanni Battista de Toni.

Pier Andrea Saccardo va morir a Pàdua, Itàlia, el 12 de febrer de 1920 a 75 anys.

L'abreviatura Saccs'utilitza per indicar Pier Andrea Saccardo com a autor quan cita un nom botànic o micològic.


Giacomo Bresadola

Bresadola neix el 14 de febrer de 1847 en una família de grangers a Mezzana prop de Trento. Des de molt primerenca edat, va mostrar interès per la Botànica. Després de fer l'escola elemental a Mezzana, quan tenia nou anys el seu pare l'envia  Cloz al "Val di Non" per seguir els estudis amb el seu oncle que era rector. Però el seu parent, el considera massa petit i ràpidament el retorna a casa. En 1857, la seva família es trasllada a Montichiari a Brescia per desenvolupar el comerç del bronze. Als dotze anys, estudia a l'Institut Tècnic en Rovereto. Té dificultats allà, així que abandona els seus estudis per entrar al Seminari de Trento.

Ja sacerdot, és assignat a les parròquies de Baselga di Pinè, Roncegno, i de Malè. En 1878, és vicari a Magràs, on es manté per cinc anys. Durant aquest període, es torna a apassionar per la botànica i ocupa el seu temps en l’estudi dels fongs. A causa de la gran quantitat de bolets que troba durant excursions i al seu contacte amb diversos micòlegs, s'interessa profundament per la Micologia.

Després coneix a Pier Andrea Saccardo, un professor de Botànica a la Universitat de Pàdua i reconegut micòleg. Saccardo   relaciona a Bresadola amb Lucien Quélet i després amb Émile Boudier, amb qui simpatitza ràpidament. En aquest moment, ja manté una voluminosa i àmplia correspondència amb més de 400 especialistes italians i estrangers, col·lecció epistolar que avui es guarda a la Universitat de Washington.

En 1881, publica el seu "Fungi tridentini novi vel novum vel nondum delineati", obra que finalitza el 1892, amb 217 làmines a color. En 1884, és nomenat vicari a Trento, on romandrà per la resta de la seva vida. En 1887, és nomenat administrador dels Estats Episcopals de Trento, posició que manté fins a 1910.

Sota els auspicis de la "Societat Italiana de Botànica" i el "Museu d'Història Natural de Trento", es comença la monumental "Iconographia mycologica" una obra parcialment pòstuma que comprèn 25 volums i 1.250 làmines a color.

En 1910, es retira i rep dels seus amics i familiars una raonable pensió. Desafortunadament, la primera Guerra Mundial marca de manera important la seva vida, i per sobreviure es veu obligat a vendre la seva extensa biblioteca, el seu herbari i els seus dibuixos originals. En 1927, la Universitat de Pàdua li confereix un doctorat honoris causa i el govern italià ho nomena en l'Ordre de la Corona d'Itàlia. 

Bresadola descriu 1.017 espècies de bolets i uns quinze gèneres en seixanta publicacions, la majoria escrites en llatí. Les seves col·leccions avui es conserven en diverses institucions. La major la posseeix el "Museu d'Història Natural d'Estocolm" (unes 30.000 espècies botàniques), altres parts estan a les Universitats de Washington, Trento, Uppsala, Leiden i París.

Entre els fongs que va descriure s'inclouen als mortals Lepiota helveola i Inocybe patouillardii, aquest últim es coneix avui com Inocybe erubescens i entre d'altres: Cortinarius variegatus, Dacrimyces palmatus, Exidia umbrinella, Morchela tridentina, etc.

Va morir a Trento el 9 de juny de 1929 en la més pobra misèria, les despeses del seu enterrament foren subvencionades pel Municipi.

L'abreviatura Bres. s'empra per a indicar a Giacomo Bresadola com autor en la descripció i classificació científica dels vegetals.Rolf Singer

Rolf
 Singer va néixer el 23 de juny de 1906 a Alemanya. Va estudiar a la Universitat de Viena. Des de ben jove sentia un especial interès pels fongs i en 922, quan només tenia setze anys, ja va publicar cinc treballs. Entre les grans produccions (més de 400 publicacions) que Singer va produir hi ha un Volum destacat sobre fongs branquillats.

En 1931 es va graduar en química i biologia i en 1933 es va obtenir el doctorat, traslladant la seva residència a Munic. Dos anys després Singer va fugir de l'Alemanya nazi, tornant a Viena, on va conèixer i es va casar amb Martha Kupfer. Àustria no va oferir refugi de llarga durada, i a causa de la seva ideologia contradictòria al règim, Singer es va veure obligat a fugir cap a Espanya, on va exercir de professor adjunt a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tanmateix, les autoritats espanyoles van ser pressionades per Alemanya per obligar la seva extradició. En 1934 Singer es va traslladar, primer a França, on va participar en una beca al Museum d'Histoire Naturelle, a París, i després a Rússia, on es va convertir. Expert científic superior del Jardí Botànic de l'Acadèmia de Ciències de Leningrad.

El 1941 Rolf Singer va emigrar als Estats Units, on va treballar durant set anys al Farlow Herbarium de Harvard, inicialment com a investigador i finalment com a comissari en funcions. Mentre que als Estats Units, Rolf Singer va rebre una beca Guggenheim per estudiar a Florida, i va impartir classes a l'estació biològica de la Mountain Lake de la Universitat de Virgínia. El 1948, Singer va abandonar Harvard per convertir-se en professor a la Universitat Nacional de Tucumán a l'Argentina, i el 1961 es va convertir en professor a la Universitat de Buenos Aires. El seu últim nomenament acadèmic va ser al Field Museum of Natural History de la Universitat d'Illinois, Chicago, de 1968 a 1977. Mentre que a l'Argentina Rolf Singer, la seva dona Martha i la seva filla Heidi eren col·leccionistes de fongs àvids i actius.

Rolf Singer va morir a Chicago el 18 de gener de 1994 a l'edat de vuitanta-set anys.

L'abreviatura Singer s'utilitza per indicar a Rolf Singer com a autor quan cita un nom botànic o micològic.

Cap comentari:

Publica un comentari

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.